Tag - کشاورزی ارگانیک

کوره هوای گرم

انواع هیترهای گلخانه‌ای/ مزیت‌های بخاری گلخانه‌ای گرماسان

هیترهای گلخانه‌ای در فصل زمستان متعادل‌سازی دما و گرمایش گلخانه‌ها جهت پرورش گل، گیاه، صیفی‌جات و… اهمیت زیادی دارد. که به‌ منظور ایجاد شرایط مناسب کشت در فصول مختلف سال امر مهمی است که در زراعت گلخانه‌ای مورد توجه قرار می‌گیرد. اما برای ایجاد تعادل دمای گلخانه با هیترهای گلخانه‌ای...