نحوه‌ی عملکرد هیترهای تابشی لوله‌ای گرماسان چگونه است؟