آیا هیتر گازی لوله‌ای مدل MR-L جهت گرمایش گلخانه و مرغداری مناسب است؟