اماکن قابل استفاده سیستم گرمایشی تابشی

 • کارخانجات صنعتی و تولیدی
 • انبارها
 • مرغداری و گلخانه
 • دامپروری ها 
 • اماکن ورزشی
 • سالن اجتماعات، مساجد و مصلا ها 
 • تعمیرگاه های خودرو و کارواش ها 
 • آشیانه های هواپیما
 • ایستگاه های راه آهن، مترو
 • فروشگاه ها و نمایشگاه ها 
 • و...
سالن های ورزشی تعمیرگاه ها گلخانه ها
صنایع رستوران ها و فضای باز مرغداری ها

محصولات گرماسان

سیستم های گرمایشی تابشی سالن های صنعتی

سیستم های گرمایشی تابشی سالن های ورزشی

سیستم های گرمایشی تابشی گلخانه ها

سیستم های گرمایشی تابشی مرغداری ها